کاربر گرامی برای نمایش توضیحات کامل می بایست عضو باشید
 
ایمیل
کلمه عبور
   
 
 
 
آگهی های  رایگان
اشتراک و نحوه دریافت
  اشتراک شش ماه
  وب سایت و ارسال ایمیل 100.000 تومان
  وب سایت و ارسال فکس 130.000 تومان
 وب سایت ارسال ایمیل ارسال فکس 150.000 تومان
  اشتراک یکسال
  وب سایت و ارسال ایمیل 180.000 تومان
  وب سایت و ارسال فکس 240.000 تومان
  وب سایت ارسال ایمیل ارسال فکس 280.000 تومان
 
 
تاریخ انتشار : 1389/12/05
واگذاری انجام خدمات نظافتی و بهداشتی ساختمان اداری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/05
عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء ...
تاریخ انتشار : 1389/12/05
تامین و بکارگیری 92 نفر نیروی انسانی ...
تاریخ انتشار : 1389/12/05
انجام تنظیفات عمومی و امور مربوط به نگهداری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
واگذاری سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
واگذاری خدمات نیروی انسانی در بارگیری در 3 ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
واگذاری خدمات نظافت معابر شهرک و جمع آوری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و خودروی سواری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
واگذاری امور خدمات شهری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
نگهداری و پشتیبانی و حفاظت از اماکن و ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
کلیه امور مربوط به خدمات شهری شامل: رفت ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
خدمات نگهبانی و حفاظت از ادارات مرکزی شرکت ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
خدمات سیر و حرکت در امور (متصدی ترافیک-سوزنبان) ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
تامین نیروی خدماتی و تنظیفاتی اداره فوق ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
تامین نیروی انسانی مناطق دوگانه ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
تامین نیروی انسانی جهت امور حفاظتی-مراقبتی و امنیتی ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
تامین خودرو برای سرویس ایاب و ذهاب اداری(درون ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
تامین تعدادی مینی بوس هیوندا و اتوبوس با ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
انجام فعالیت های تنظیفات و خدمات عمومی واحدهای ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
انجام عملیات شستشو و اتوبخار لباس کار پرسنل ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
انجام خدمات فیزیکی ساختمان ستاد انبار مرکزی و ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
انجام خدمات اپراتوری جهت پروژه های مختلف تحت ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
انجام خدمات اپراتوری جهت پروژه های مختلف تحت ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
انجام امور خدماتی و پشتیبانی واحدهای تابعه ...پشتیبانی :

تلفن :

021-77187359
021-77187360

   
فکس: 021-77240918

ساعات کاری :

 

شنبه تا چهارشنبه : 08 : 00 - 18 : 00
پنج شنبه : 08 : 00 - 14 : 00