کاربر گرامی برای نمایش توضیحات کامل می بایست عضو باشید
 
ایمیل
کلمه عبور
   
 
 
 
آگهی های  رایگان
اشتراک و نحوه دریافت
  اشتراک شش ماه
  وب سایت و ارسال ایمیل 100.000 تومان
  وب سایت و ارسال فکس 130.000 تومان
 وب سایت ارسال ایمیل ارسال فکس 150.000 تومان
  اشتراک یکسال
  وب سایت و ارسال ایمیل 180.000 تومان
  وب سایت و ارسال فکس 240.000 تومان
  وب سایت ارسال ایمیل ارسال فکس 280.000 تومان
 
 
تاریخ انتشار : 1389/12/05
تهیه،طبخ،بسته بندی،توزیع سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه ...
تاریخ انتشار : 1389/12/05
تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
واگذاری طبخ وتوزیع غذای مورد نیاز ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
واگذاری خدمات شهر و فضای سبز شهر اردل ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذا ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای مورد نیاز ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای مورد نیاز ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
نگهداری فضای سبز ناحیه شش ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
نظافت و نگهداری فضای سبز در 5 باب ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه 1 ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه 1 ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
عملیات نگهداری فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی انرژی ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
خدمات تهیه و طبخ و توزیع کارکنان پالایشگاه ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
خدمات تهیه،طبخ و توزیع غذا در مرکز ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
تهیه،طبخ،بسته بندی،توزیع سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذای ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذای ...
تاریخ انتشار : 1389/12/04
تهیه و طبخ غذای کارکنان تاسیسات تقویت فشار ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
تهیه و طبخ غذای کارکنان تاسیسات تقویت فشار ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
توسعه و نگهداری فضای سبز در شهر جدید ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
باغبانی و نگهداری فضای سبز ...
تاریخ انتشار : 1389/12/03
انجام خدمات تهیه وطبخ،سرو غذا و خدمات اتاقداری ...
تاریخ انتشار : 1389/12/01
انجام خدمات تهیه وطبخ،سرو غذا و خدمات اتاقداری ...
تاریخ انتشار : 1389/11/30
واگذاری عملیات راهبری (فنی و خدماتی) سیلوی تاکستان ...پشتیبانی :

تلفن :

021-77187359
021-77187360

   
فکس: 021-77240918

ساعات کاری :

 

شنبه تا چهارشنبه : 08 : 00 - 18 : 00
پنج شنبه : 08 : 00 - 14 : 00